EHBB
eerste hulp bij beperking

Voor wie?

Voor wie is deze vorming nuttig?

 
ehbb_final (4).jpg
 

 

Deze vorming is nuttig voor iedereen die in aanraking komt met mensen met een mentale beperking maar daar geen opleiding voor gehad heeft.

  • Thuiszorgdiensten, gezinszorg, poetshulp: We merken op het werkveld dat deze mensen vaak tegen de mentale beperking en al zijn gevolgen aanlopen.  vb: waarom is het huis waar ik kom vaak een puinhoop en lukt het niet om aan te leren dat mensen zelfstandig hun woning onderhouden?  Met onze cursus kunnen we duidelijkheid bieden over dit soort vragen.  We bespreken graag jullie praktijkvoorbeelden om zo samen inzichten te kunnen krijgen die jullie werksituatie gemakkelijker kan maken.

 

  • Thuisverpleging, verpleging, verzorgenden, personeel van RVT's: We merken dat personeel zich vaak vragen stelt: Waarom stelt iemand bepaald (vervelend) gedrag? Hoe ga je hiermee om?  Wat kan je vragen/verwachten van iemand met een mentale beperking?  We reiken handvaten aan om in de praktijk aan de slag te gaan.  We doen dit aan de hand van veel voorbeelden en houden het stuk theorie beperkt.

 

  • Straathoekwerkers, vrijwilligers, personeel van maatwerkbedrijven, buurthuizen, sociale restaurants, dienstencentra: Wat heeft de persoon die voor mij staat nodig zodat we een goede (vertrouwens)relatie kunnen opbouwen?  Hoe kan je omgaan met moeilijk gedrag?  Wij zoeken deze vragen samen met jullie uit en verhelderen ze.  We reiken handvaten aan die ervoor zorgen dat de omgang met mensen met een mentale beperking vlotter kan lopen.

 

  • Diensten die ondersteuningsplannen maken (DOP, ziekenfondsen): Je krijgt meer inzicht in hoe je je vragen best stelt en achtergrondinformatie om antwoorden op vragen beter te kunnen inschatten.